DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE VÝUCE FRANCOUZSKÉHO JAZYKA

(KFJL, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

Od roku 2007 se mohou studenti francouzského jazyka věnovat přípravě divadelního představení ve francouzském jazyce, a to ve volitelném předmětu Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka.

 

Cíle předmětu:

Předmět je zaměřen na osvojení řečových dovedností ve francouzském jazyce v sólovém i skupinovém projevu, na zvládnutí doplňující a odpovídající mimiky, na rozvoj improvizačních schopností, na pohotovost reakcí v nejrůznějších situacích i na využití dramatické výchovy ve vyučovacím procesu. Velká pozornost je věnována správné dikci, intonaci, hře se slovy, scénickým hrám, improvizacím slovním i pohybovým. Součástí předmětu je interpretace nejrůznějších dramatických textů, osvojení si současných tendencí ve francouzské dramatické tvorbě, poznání různých autorů dramatických textů, včetně autorů her pro děti. Předmět přihlíží k problematice výuky žáků v zájmových kroužcích i v dalších mimoškolních aktivitách.

 

Postupy:

 1. Výběr textu.
 2. Interpretace krátkých textů.
 3. Uvědomění si obsahu slova a jeho vyjádření.
 4. Vyjádření pocitů a emocí.
 5. Prostorové a časové vnímání, vnímání hrajícího kolegy a kolegů.
 6. Hry monologické a dialogické.
 7. Pohybová a prostorová interpretace textu.
 8. Improvizace na daná témata.
 9. Sestavení poetického pásma či krátké hry.
 10. Vzájemné hodnocení a pozorování.

 

Charakteristika předmětu Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka:

Vyučující M. Novotná se zaměřuje především na adaptace francouzských středověkých textů, aby tak mohla spolu se svými studenty přiblížit zapomenutá nebo polozapomenutá díla francouzské literatury, jako například chanson de geste, chantefable, dits, frašky a jiné. Příprava celovečerních her, které trvají 60 až 90 minut, je rozdělena do dvou semestrů, sestavení kratšího představení nebo divadla poezie probíhá v rámci jednoho semestru. Závěrečným, avšak ne předepsaným výstupem, je skutečné vystoupení před veřejností především z řad studentů. Soubory „herců“, které se vždy po jednom až třech, někdy i po čtyřech semestrech obnovují, však hrají i pro studenty gymnázií nebo v rámci Formation continue pro učitele.

Středověká tématika je sice v daném předmětu dominantní, avšak vyučující se svými studenty již také připravila tři představení divadla poezie a jeden vaudeville.

 

Přehled dosavadních představení:

1) Aucassin et Nicolette

Premiéra 11. června 2007; 14 studentek.
Duben 2007 představení pro učitele francouzštiny v rámci Formation continue. Délka představení 50 minut.

 

2) Le Cabaret

Divadlo poezie na texty Alphonse Allaise a Charlese Crose. Premiéra 3. června 2008; 8 studentek. V dubnu 2008 představení pro učitele francouzštiny v rámci Formation continue. Délka představení 40 minut.

 

3) Le Merveilleux voyage de saint Brandan à la recherche du Paradis

Premiéra 9. listopadu 2009; 14 studentek. Další představení v listopadu a v prosinci 2009 pro gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře a pro gymnázium v Blansku. Délka představení 70 minut.

 

4) Floire et Blanchefleur

Premiéra 18. května 2010; 12 studentek. Další představení na podzim 2010 pro gymnázium v Tišnově a pro gymnázium v Hustopečích. Délka představení 70 minut.

 

5) Sur la plage; poésie choisie de Jean Tardieu

Premiéra 18. května 2010; 5 studentek a 1 student. Další představení na podzim 2010 pro gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře a u příležitosti setkání romanistů na Univerzitě Palackého v Olomouci, pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Délka představení 20 minut.

 

6) Huon le Roi, Le Vair Palefroi

Premiéra 7. prosince 2010; 4 studentky. Další představení na podzim 2010 pro gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře a pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Délka představení 30 minut.

 

7) La Farce du Cuvier

Dvě premiéry: 2. a 4. května 2011; 5 studentek. Délka představení 30 minut.

 

8) Huon de Bordeaux

Premiéra 17. května 2011; 7 studentek. Další představení v květnu 2011 pro gymnázium v Blansku. Délka představení 100 minut.

 

9) Qui est Brigitte?

Adaptace vaudevillu Marka Camolettiho. Dvě premiéry: 3. a 17. května 2011; 6 studentek, 5 studentů a 1 francouzský lektor. Další představení: pro gymnázium v Boskovicích, vystoupení pro studenty Pedagogické fakulty MU v Brně; 10. února 2012 pro střední školy v Šumperku, v březnu pro Biskupské gymnázium v Brně a 16. března pro bilingvní gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře. Dne 5. května studenti hráli pro francouzské publikum v Marseillan v jižní Francii a v průběhu festivalu od 13. do 20. března na festivalu v Pernes-les-Fontaines. Délka představení 100 minut.

 

10) Berthe au grand pied

Berthe au grand pied, adaptace M. Novotné středověké chanson de geste. Hra byla připravena se studenty druhého a třetího ročníku KFJL. Předpremiéra se uskutečnila v Marseillan ve Francii dne 5. května 2012 a premiéra 10. května ve Slévárně Vaňkovka v Brně. Další představení: 6. června pro Klasické a španělské gymnázium v Brně-Bystrci, 3. listopadu 2012 v rámci Týdne francouzského divadla v Brně a v průběhu festivalu od 13. do 20. března na festivalu v Pernes-les-Fontaines, 26. března pro studenty Univerzity v Hradci Králové a 26. Dubna pro gymnázium v Tišnově. Hráli: 5 studentek a 3 studenti. Délka představení 50-60 minut.

 

11) A la gare; výběr z poezie Jeana Tardieua

Premiéra 10. května 2012; 6 studentek a 2 studenti. Další představení: 3. listopadu 2012 v rámci Týdne francouzského divadla v Brně a v průběhu festivalu od 13. do 20. března na festivalu v Pernes-les-Fontaines. Durée du spectacle : 20 minutes.

 

12) Týden francouzského divadla (od 27. října do 4. listopadu 2012)

V průběhu festivalu jsme zorganizovali:

 • Tři divadelní ateliéry: jeden pro učitele francouzského jazyka (tento ateliér byl veden studenty KFJL, předmětu Dramatická výchova ve výuce francouzštiny); druhý byl veden Henri Noubelem a byl určen jak pro studenty KFJL, tak i pro učitele a francouzské herce; třetí atelier řídil profesionální klaun – Alexandr Stankov; tato dílna byla určena všem aktivním účastníkům festivalu.
 • Studenti předmětu Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka představili tři divadelní hry: A la gare, Berthe au grand pied et Qui est Brigitte ?
 • Soubor Albatros z Pernes-les-Fontaines hrál Knoxe od Julese Romainse.
 • Výlety s průvodci z řad studentů: Brno, Třebíč a Rajhrad.
 • Přednáška Tomasze Kaczmarka (profesora z Univerzity v Lodzi, překladatele a autora divadelních her.)

 

13) Il y avait foule au manoir

Premiéra 18. června 2013 ve Slévárně Vaňkovka; 7 studentek. Další představení: v rámci Festivalu francouzského divadla 1. listopadu 2013 v divadle Polárka.

Adaptace absurdní divadelní hry Jeana Tardieua. Délka představení: 20 minut.

 

14) Jean Cocteau, Lis ton journal

Premiéra 18. června 2013 ve Slévárně Vaňkovka. Hráli: Pavla Randáková a Michal Břenek. Další představení: v rámci Festivalu francouzského divadla v café Trojka 31. října 2013.

 

15) Jean Cocteau, Le Fantome de Marseille

Premiéra 18. června 2013 ve Slévárně Vaňkovka. Hrála: Gabriela Franzová. Další představení: v rámci Festivalu francouzského divadla v café Trojka 31. října 2013.

 

17) La Bonne

Adaptace vaudevillu Marka Camolettiho. Premiéra: 18. června 2013 ve Slévárně Vaňkovka. Hráli: 3 studentky a 2 studenti, pod vedením studenta třetího ročníku Petra Hanáka, který hru připravil v rámci své bakalářské práce. Další představení: v rámci Festivalu francouzského divadla v Polárce 30. října 2013.

 

18) La Poésie choisie de Paul Verlaine

Premiéra: 19. června 2013 ve Slévárně Vaňkovka. Hráli: 5 studentek a 1 student, pod vedením studentky třetího ročníku Martiny Květounové, který divadlo poezie připravila v rámci své bakalářské práce.

 

19) Oswald et Zenaïde

Premiéra 19. června 2013 ve Slévárně Vaňkovka; 2 studentky a 2 studenti. Adaptace absurdní divadelní hry Jeana Tardieua. Délka představení: 20 minut.

 

20) Jean-François Regnard, Le Bal

Klasicistní hra s tanci; podle textu nalezeného v klášterní knihovně v Rajhradě M. Novotnou v roce 2011. Premiéra 19. června 2013 ve Slévárně Vaňkovka; 6 studentek a 5 studentů. Délka představení: 20 minut. Další představení: v rámci Festivalu francouzského divadla 30. října 2013.

 

 

21) Les Mariés de la Tour Eiffel

Společný projekt studentů divadelního ateliéru Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka pod vedením M. Novotné a ochotnického souboru Albatros z Pernes-les-Fontaines. Vystoupení, ve kterém hráli členové obou souborů, mělo premiéru 1. listopadu 2013 v divadle Polárka.

 

22) Jean Cocteau, Le Fils de l air

Premiéra 29. října 2013 v rámci Festivalu francouzského divadla v Café Ottoman Trumpet; hráli: 6 studentek a 1 student.

 

23) Jean Cocteau, La Dame de Monte-Carlo

Premiéra 29. října 2013 v rámci Festivalu francouzského divadla v Café Ottoman Trumpet; hráli: 6 studentek a 1 student.

 

24) Festival francouzského divadla na počest Jeana Cocteau (od 26. října do 4. listopadu 2013)

Festival pořádaný studenty Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka pod vedením M. Novotné připravil jak uvedení výše zmíněných představení (monology Jeana Cocteaua, Il y avait foule au manoir, La Bonne Anna, Le Bal, Les Mariés de la Tour Eiffel), tak i tři večery poezie. První z nich proběhl v Café Falk (28. 10.): Mirek Kovářík v něm představil Zpěvy sladké Francie Hanuše Jelínka; hudební doprovod zajistilo akordeonové duo Kontrast: Olga Shytová, studentka PdF MU, a Martin Macíček, student PřF MU.

Druhý večer poezie se uskutečnil v Café Ottoman Trumpet (29. 10.); podíleli se na něm studenti prvního ročníku Dramatické výchovy ve výuce francouzštiny a francouzští herci z Pernes-les-Fontaines. Třetí večer poezie byl uspořádán v Café Trojka (31. 10.) a opět se na něm podíleli studenti PdF a francouzští herci. Zazněly tři monology Jeana Cocteaua a básně z autorových sbírek.

V rámci festivalu se představili dva významní specialisté a vysokoškolští profesoři Denis Menjot (profesor z lyonské univerzity, člen Španělské královské akademie), s přednáškou Les representations theatrales dans l’Europe du XVe siecle: mysteres, moralites, farces, soties et entremets, a Jean Touzot (emeritní profesor pařížské Sorbonny, odborník na Jeana Cocteaua a Francoise Mauriaka) s přednáškou Jean Cocteau, poete aux cent visages.

Docent Vladimír Richter (zpěv) a studenti konzervatoře Joel Hána (varhany) a Hana Švábová (příčná flétna) vystoupili s hodinovým koncertem v kostele svatých Janů v Brně.

V rámci festivalu byly rovněž zorganizovány exkurze pro francouzské hosty:

 • do Mikulova, Valtic a Lednice,
 • do Památníku míru a do Slavkova,
 • do Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště a do Muzea Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě.

V současné době ateliéry Dramatické výchovy ve francouzštině připravují:

 • Nathalie Papin, Mange-moi;
 • Nathalie Papin, Le Pays de Rien;
 • Jean Cocteau, Les Mariés de la Tour Eiffel;
 • vaudeville Boeing boeing (podle Marka Camolettiho)