Ohlasy studentů na předmět: Francouzské divadlo

Díky předmětu francouzského divadla pod vedením paní doktorky Novotné jsme se přirozeně zdokonalovali ve francouzském jazyce. Například, když jsem se učili francouzské texty, což podvědomě zahrnovalo i typicky francouzskou stavbu vět, přínosem bylo i poslouchání těchto textů na zkoušce i představeních. Oproti metodě, která se hojně používá v České republice při výuce jazyků, což jest biflování gramatických pravidel a slovíček, si myslím, že je tato metoda o dost efektivnější. Jako obohacení vnímám i kontakt s rodilými mluvčími, jak na francouzském festivalu pořádaném každý rok, na který byli zvědaví i francouzsky mluvící jedinci přebývající v Brně (školy i jednotlivci),  i cesty do Francie potažmo přímý kontakt s jazykem. Přičemž jsme si s Francouzi s Pernes-les-Fontaines vytvořili přátelské vazby. Když opomenu jazykové kritérium a zahrnu lidské hledisko, používali jsme i sociální a pomocné organizační dovednosti, jako chystání jídla, vyrábění kulis a plakátků. I o rozvíjení těchto kompetencí by se škola měla zasluhovat, jak jsem to zažila právě u paní doktorky Novotné.
Na závěr jí děkuji za veškerou energii, kterou do organizace francouzského divadla vložila, že jí rozhodně nebylo málo, že jsem mohla být součástí jejího úžasného projektu.
  Merci -mca-
Francouzské divadlo mě u nás na katedře vždy velice lákalo. Viděla jsem, že studenti nejsou jenom herci, ale i kamarádi a přátelé mezi sebou, tvoří vlastní skupinu a společně si i pomáhají při studiu. Já jsem měla tu možnost chodit do divadelního ateliéru, který vedl Juraj. Byli jsme všichni začátečníci, prováděli jsme různá cvičení a hry, která nás připravovala budoucí role. I když jsem pak odjela na Erasmus, stále jsem byla v kontaktu s lidmi z mojí skupiny a po návratu také. Co se týče festivalu francouzského divadla, byla to vždy velká událost, na kterou jsem se těšila a snažila se vidět co nejvíce her.
 -Nifloša-
 
Francouzské divadlo je naprosto úžasný předmět na pedagogické fakultě, který
jsem mohl absolvovat. Jedná se jak o formu improvizace, tak i tradičního
divadla, což rozhodně pomáhá v rozvoji jazyka. Člověk se při improvizaci naučí
hbitě reagovat a rychle odpovídat a při učení textů si výrazně obohatí slovní
zásobu.Do francouzského divadla chodím velmi rád kvůli příjemné atmosféře a velice
oceňuji výborné vedení tohoto předmětu.
 -omu-
„S francouzským divadlem jsem se poprvé setkala na gymnáziu, kdy jsem se teprve začínala učit francouzsky. Pamatuju si, že mě už tenkrát jako diváka překvapilo, jak jsou studenti šikovní a na jak vysoké úrovni divadlo je. To jsem ještě nevěděla, že budu jednou taky jeho součástí…“ „Moc se mi líbí, že divadlo udržuje kontakty se spřáteleným francouzským souborem. Díky tomu jsem měla možnost potkat úžasné lidi, blíže poznat provensálskou kulturu a zlepšit si jazykové i herecké znalosti.“ „Na podzimním divadelním festivalu mě bavily společné projekty s Francouzi jako secvičení celého představení nebo společná improvizace.“  
-Lan-

Francouzské divadlo mi pomohlo odhalit skryté vlohy pro dramatickou tvorbu a také jsem se zlepšila ve svých jazykových dovednostech. Co mi ale divadlo dalo ze všeho nejvíc, to jsou fenomenální vzpomínky a kupa skvělých přátel. Také jsem měla možnost cestovat do Francie a seznámit se s Francouzi, což samozřejmě pomohlo vyzkoušet si francouzštinu v praxi. Mám plno zážitků a rozhodně mě těší, jak naše parta skvěle hrála a dělala si srandu z každé maličkosti (někdy je opravdu velmi příjemné odreagovat se a neřešit problémy). Na divadle je fajn, že můžete hrát hrdiny a stejně tak i padouchy a zároveň nasát báječnou atmosféru.

–A-

Rád bych za uplynulé roky, co jsem byl hercem nemála her, popsal svoje dojmy a pocity z předmětu: Dramatická výchova ve fr. jazyce.

Poprvé jsem mohl poznat přínos a atmosféru tohoto předmětu již na gymnáziu, kdy jsem vypomohl s jednou inscenací, kokrétně La bonne Anna. Má úroveň francouzštiny nebyla kdoví jak vysoká, možná až příliš nízká na to, abych se naučil tak dlouhý scénář. Jenomže naučil – a to díky nejen studentům, ale hlavně paní doktorce Novotné, která mi vše vysvětlila. Nešlo jen o význam slov, ale také o gramatiku, ustálená spojení a jinou problematiku, na kterou jsem se zeptal.
Úspěšně jsem složil maturitní zkoušky a já se měl rozhodnout kam dál. Díky rodilému mluvčímu na gymnáziu jsem začal mít trochu bližší vztah k francouzštině a při výběru zda jít studovat na filosofickou fakultu nebo pedagogickou, si dovolím napsat, že právě díky divadlu, jsem se rozhodl pro pedagogickou fakultu.

Divadlo jsem hrál 4 semestry a s odstupem času za ně můžu jen děkovat. Hlavně za to, že jsem mohl poznat moc milé lidi nejen z řad studentů, ale zároveň herce z francouzského městečka Pernes-les-Fontaines, se kterými máme vřelý vztah a navštěvujeme se navzájem. Díky tomu jsem se zbavil – alespoň z části –  strachu z konverzace ve francouzštině a navíc jsem mohl poznat francouzskou kulturu a mentalitu lidí v Provence.

Nechtěl bych nikoho nudit ještě delší zpětnou vazbou, takže to shrnu: Díky moc za tento předmět, vážím si, že jsem ho mohl být součástí a zvláště pak paní Novotné, za její stálou energii, chuť a trpělivost, protože ne vždy to byla procházka růžovým sadem.

 -zdeek-