×

Au musée d’art

Nejbližší termín představení:
07.06.2016 (19:10-19:40)
Místo konání:
Divadlo II. pád. Jana Uhra 169/11, 602 00 Brno

Jednoho dne, někde v Paříži, několik osob navštíví jednu galerii umění. V tomto vyhrazeném prostoru se postupně zkříží a proplete několik rozdílných pohledů na život, na umění a na prožívání. Šest postav zvýrazní několik chvil z vlastní minulosti i přítomnosti prostřednictvím poezie Jeana Tardieua (1903-1995). Z rozsáhlé tvorby tohoto francouzského básníka jsme vybrali básně : Člověk a příroda, Past, Rčení neboli Boží přikázání, Setkání, Etuda pro zájmena, Etuda v D-moll, Etuda na dětský hlas, Písnička pro klavír, Uplakaná písnička, Muž, který nic nechápe, Náměstí Svornosti, Ani jeden ani druhý, Upřesnění, Spletl jsem se, Dětský sbor. Naše představení vychází z etud s prostorem, s tělem, se slovem a s fantazií.
Un jour, quelque part à Paris, quelques personnes visitent un Musée d’Art. Les points de vue différents sur la vie, l’art, les sentiments se rencontrent et croisent dans ce lieu limité. Six personnes expriment leurs moments vécus au passé et à présent par l’intermédiaire de la poésie de Jean Tardieu (1903-1995). Il s’agit des poèmes suivants : L’Homme et la nature, Le Traquenard, Locution ou Les Commandements de Dieu, Rencontre, Etude de pronoms, Etude en De mineur, Etude de voix d’enfant, Rengaine pour piano mécanique, Rengaine à pleurer, L’homme qui ne comprend rien, La place de la Concorde, Ni l’un ni l’autre, Précisions, Je m’embrouille, Chœur d’enfants. Le spectacle est basé sur le travail avec l’espace, le corps, la parole et la fantaisie.

Au musée d’art