Různé

Kromě uvedených typů divadla zkoušíme se studenty i další žánry a tendence. Pokusili jsme se připravit divadelní hru francouzského autora Jeana-Francoise Regnarda, Molierova současníka, jejíž text byl objeven v benediktinské klášterní knihovně v Rajhradě.

  • Jean-François Regnard, Le Bal. Klasicistní hra s tanci; podle textu nalezeného v klášterní knihovně v Rajhradě v roce 2011. Premiéra v červnu 2013; 6 studentek a 5 studentů. Délka představení: 20 minut.